1ο Πανελλήνιο Συνέδριo Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

27 - 28 Φεβρουαρίου 2016
Ξενοδοχείο Electra Palace