3ο Πανελλήνιο Συνέδριo Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

2-4 Φεβρουαρίου 2018
Αίγλη Zαππείου, Αθήνα