6ο Πανελλήνιο Συνέδριo Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

11-12 Σεπτεμβρίου 2021
Ξενοδοχείο Electra Palace, Aθήνα