7ο Πανελλήνιο Συνέδριo Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

18-19 Iουνίου 2022
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη