8ο Πανελλήνιο Συνέδριo Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

27-28 Μαΐου 2023
Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα