• 06/04/2022 15:00-17:00

    Τα συμπληρώματα διατροφής στην Παιδιατρική πρακτική – Η πλευρά του Παιδοενδοκρινολόγου

  • 02/12/2020 14:30-17:00

    COVID-19 και Κατευθύνσεις Τρόπου Ζωής για το Παιδί και την Οικογένεια, Ώρα 14:30-17:00

  • 02/12/2020 14:30-17:00

    Νόσος COVID-19 & Παιδιατρική Ενδοκρινολογία