ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ευαγγελία Χαρμανδάρη

Πρόεδρος

Γεώργιος Π. Χρούσος

Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Χριστοφορίδης

Γενικός Γραμματέας

Όλγα Φαφούλα

Ταμίας

Α. Βουτετάκης

Μέλος

Χ. Κανακά-Gantenbein

Μέλος

Μαρία Καράντζα-Χαρώνη

Μέλος