Δρ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη

MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Η κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως πρώτη του έτους της. Ειδικεύθηκε στην Γενική Παιδιατρική στην Αγγλία και είναι κάτοχος του πιστοποιητικού εκπαίδευσης ‘Membership of Royal College of Physicians [MRCP(UK)]’. Στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία στο Κέντρο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού του Λονδίνου, στα Νοσοκομεία Great Ormond Street Hospital for Children, και University College Hospital, London, UK, και είναι κάτοχος των πιστοποιητικών εκπαίδευσης ‘Certificate of Completion of Specialist Training in General Pediatrics (CCST-General Pediatrics)’, και ‘Certificate of Completion of Specialist Training in Pediatric Endocrinology’ (CCST-Pediatric Endocrinology), τα οποία απονεμήθηκαν από το Royal College of Pediatrics and Child Health, London, UK.

Οι ακαδημαϊκές της σπουδές περιλαμβάνουν Μάστερ Επιστημών στην Κλινική Παιδιατρική και Διδακτορική Διατριβή στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία, τα οποία χορηγήθηκαν από το University College LondonUniversity of London, το 1998 και 2001, αντίστοιχα. Πραγματοποίησε τις μεταδιδακτορικές της σπουδές στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (National Institute of Child Health and Human Development, NICHD) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (National Institutes of Health, NIH), Bethesda, MD, USA (2000-2004). Επίσης, εργάστηκε ως Διευθύντρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στα Νοσοκομεία St. James’ University Hospital και Leeds General Infirmary, Leeds, UK (2006-2007).

Η κ. Χαρμανδάρη επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 15 χρόνα παραμονής στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, ως Ερευνήτρια στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (2007-2010).

Από το 2011 είναι μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρχικά στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και από το 2015 στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Παιδιατρική – Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, και εργάζεται στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.Επίσης, παραμένει επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ιδρύματος.

Η κ. Χαρμανδάρη είναι Πρόεδρος της Επιτροπής έγκρισης έναρξης χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης του Ανώτατου Υγιεινομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ), Μέλος της Επιτροπής έγκρισης επαναχορήγησης Αυξητικής Ορμόνης του Νοσοκομείου Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ και Μέλος Ευρωπαΐκών Εταιρειών σχετικά με την ασφάλεια χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους. Επίσης, είναι Πρόεδρος του Clinical Practice Committee της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Pediatric Endocrinology, ESPE).

Η ερευνητική της εργασία οδήγησε σε 344 δημοσιεύσεις (108 σε διεθνή περιοδικά του SCI, 9 σε περιοδικά εκτός SCI, 1 βιβλίο, 56 ανασκοπήσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία, 133 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 37 δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων). Το σύνολο των δημοσιεύσεων αυτών έχουν Συντελεστή Απήχησης (IF, impact factor) 665.918, Προσωπικό Συντελεστή απήχησης 567,318 και έλαβαν 6789 Βιβλιογραφικές Αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar (H index = 41, i10 index = 77) και 4336 Βιβλιογραφικές Αναφορές σύμφωνα με το Scopus (H index = 36).

Τιμήθηκε για την έρευνά της με το ‘Henning Andersen Prize’ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Pediatric Endocrinology, ESPE), καθώς και πολλά βραβεία της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Τέλος έχει λάβει χρηματοδότηση 1,680,000.00 Ευρώ ως κύρια Ερευνήτρια και 790,000 Ευρώ ως συνεργαζόμενη Ερευνήτρια τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη για την υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Οι εργασίες της σε διεθνή περιοδικά με κριτές είναι διαθέσιμες στο PubMed, το προσωπικό της ResearcherID είναι B-6701-2011, το ORCID της είναι 0000-0002-0851-6998 το Scopus Author ID της είναι 7004635158, και το Google scholar profile είναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της κας Χαρμανδάρη