ΕΕΠΕΕ

Εταιρεία

Η Ε.Ε.Π.Ε.Ε. είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με Στόχο την Έρευνα και την Ενημέρωση σχετικά με την Εξειδίκευση της Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη.

0
Έτη λειτουργίας
0
Μέλη

To Έργο μας

Εκπαιδευτικό Έργο

 • Συνεργασία της εταιρείας με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία καθώς και άλλους παρεμφερείς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού

 • Συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης στην παιδιατρική ενδοκρινολογία καθώς και στον τρόπο υλοποίησης του

 • Παρέμβαση στην πολιτεία, με κάθε νόμιμο τρόπο, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της άσκησης της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και προστασία του κοινωνικού συνόλου από νοσήματα σχετικά με την ενδοκρινολογία συμπεριλαμβανομένου και του διαβήτη

To Έργο μας

Ακαδημαϊκό Έργο

 • Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε φύσεως όπως διαλέξεων, συνεδρίων ή διεθνών επιστημονικών συγκεντρώσεων εθνικών και διεθνών

 • Η δημοσίευση σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά πρωτοτύπων επιστημονικών εργασιών που έχουν σχέση με την ενδοκρινολογία του παιδιού και του εφήβου

 • Η έκδοση περιοδικών και άλλων εντύπων με σκοπό την πληρέστερη κατά το δυνατόν ενημέρωση των μελών του σε θέματα ενδοκρινολογίας

To Έργο μας

Ερευνητικό Έργο

 • Η με κάθε τρόπο και μέσο ενίσχυση της έρευνας σε θέματα παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, συμπεριλαμβανομένου και του σακχαρώδη διαβήτη

To Έργο μας

Γονείς – Ασθενείς

 • Η με οποιοδήποτε τρόπο προώθηση της καλύτερης δυνατής περίθαλψης και παρακολούθησης ατόμων με χρόνια ενδοκρινολογικά νοσήματα

 • Η συνδρομή στο έργο κοινωνικών φορέων ή συλλόγων που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους με χρόνια ενδοκρινολογικά νοσήματα

To Έργο μας

Εκπαιδευτικό Έργο

 • Συνεργασία της εταιρείας με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία καθώς και άλλους παρεμφερείς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού
 • Συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης στην παιδιατρική ενδοκρινολογία καθώς και στον τρόπο υλοποίησης του

 • Παρέμβαση στην πολιτεία, με κάθε νόμιμο τρόπο, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της άσκησης της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και προστασία του κοινωνικού συνόλου από νοσήματα σχετικά με την ενδοκρινολογία συμπεριλαμβανομένου και του διαβήτη

To Έργο μας

Ακαδημαϊκό Έργο

 • Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε φύσεως όπως διαλέξεων, συνεδρίων ή διεθνών επιστημονικών συγκεντρώσεων εθνικών και διεθνών

 • Η δημοσίευση σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά πρωτοτύπων επιστημονικών εργασιών που έχουν σχέση με την ενδοκρινολογία του παιδιού και του εφήβου

 • Η έκδοση περιοδικών και άλλων εντύπων με σκοπό την πληρέστερη κατά το δυνατόν ενημέρωση των μελών του σε θέματα ενδοκρινολογίας

To Έργο μας

Ερευνητικό Έργο

 • Η με κάθε τρόπο και μέσο ενίσχυση της έρευνας σε θέματα παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, συμπεριλαμβανομένου και του σακχαρώδη διαβήτη

To Έργο μας

Γονείς – Ασθενείς

 • Η με οποιοδήποτε τρόπο προώθηση της καλύτερης δυνατής περίθαλψης και παρακολούθησης ατόμων με χρόνια ενδοκρινολογικά νοσήματα
 • Η συνδρομή στο έργο κοινωνικών φορέων ή συλλόγων που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους με χρόνια ενδοκρινολογικά νοσήματα