Λειτουργία 2 κατασκηνώσεων για παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη στη Βόρεια Ελλάδα

Λειτουργία 2 κατασκηνώσεων για παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη στη Βόρεια Ελλάδα

Κατασκήνωση ΔΙΑΝΑ

Diabetes Camp 2019