Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, που προέκυψε από τις
αρχαιρεσίες της 11/9/2021, έχουν την τιμή να σας ανακοινώσουν τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα την 12/9/2021:

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2021-2023

  • Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Πρόεδρος της ΕΕΠΕΕ
  • Γεώργιος Χρούσος, Αντιπρόεδρος της ΕΕΠΕΕ
  • Αθανάσιος Χριστοφορίδης, Γενικός Γραμματέας της ΕΕΠΕΕ
  • Όλγα Φαφούλα, Ταμίας της ΕΕΠΕΕ
  • Αντώνης Βουτετάκης, Μέλος ΕΕΠΕΕ
  • Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Μέλος ΕΕΠΕΕ
  • Μαρία Καράντζα-Χαρώνη, Μέλος ΕΕΠΕΕ