9ο Πανελλήνιο Συνέδριo Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

25&26 Μαΐου 2024
Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα